Prednášky a články

Ži a nechaj zomrieť

01.10.2013

Koncept samovražednej génovej terapie pochádza z počiatku génovej terapie a dostal sa až do klinickej aplikácie. Hlavné využitie je v protinádorovej liečbe, pričom si rýchlo našiel svoje využitie vo výskume i klinike pri transplantáciách kostnej drene. Výsledky z podania geneticky modifikovaných buniek pacientom s leukémiou v...

» Viac
Ing. Roman Bohovič

Postresové prebudenie

06.09.2013

Objav novej populácie kmeňových buniek zaznamenal veľký záujem ľudí pracujúcich v regeneratívnej medicíne i bunkovej terapii. Takéto zistenie nebýva častou udalosťou. Tajomstvo mechanizmu regenerácie tela je skryté v šere nejasností. Preto sa neustále hľadajú skryté skupiny kmeňových buniek, ktoré by do tohto javu priniesli svetlo. Doteraz...

» Viac
Ing. Roman Bohovič

Prekonali ste osýpky? (Ak áno, tak nádor ich možno neprežije.)

26.03.2013

To by bola jedna z prvých otázok, ktoré by položil lekár pacientovi s onkologickým ochorením pred začiatkom liečby pomocou vírusu osýpok. Takto ďaleko sa výskum ešte neposunul. I keď výsledky skupín zaoberajúcich sa funkciou imunitného systému v boji proti baktériám, vírusom či nádorovým bunkám poukazujú na ich značný význam a dôležitosť. Nádory...

» Viac
Ing.Roman Bohovič

Unikátny spôsob zachraňujúci život. Značka: darujem mitochondriu

15.01.2013

Prach, poletujúce čiastočky piesku, hliny, lístia a nečistôt vdychujeme denne. Nádych, výdych. Pľúca sú pomaly zanášané drobnými úlomkami okolia. Bunky sa bránia odstraňovaním usadeného filmu nečistôt vytváraním hlienu. Ak chceme vidieť a porozumieť pochodom na úrovni buniek, musíme sa vnoriť do medzibunkového priestoru vnútornej výstelky pľúc. Sme medzi bunkami....

» Viac
Ing. Roman Bohovič

Tkanivové čipy pre preverovanie liečiv

15.01.2013

Vývoj nových liečiv na liečbu a prevenciu ochorení je v súčasnosti zdĺhavý a finančne náročný proces. Zahŕňa testovanie približne 10 000 potenciálnych terapeutických zlúčenín, z ktorých vybrané prechádzajú do štádia predklinických a klinických skúšok, pričom viac ako 30% potenciálnych liečiv neprejde cez klinické skúšky, najmä pre ich vysokú toxicitu alebo nízku...

» Viac
Mgr. Michaela Fajtová, PhD.

Vývoj odolnosti voči chemoterapeutikám a jej predchádzanie

23.11.2012

Rezistencia voči určitému lieku v chemoterapii je u nádorových buniek relatívne častý jav. Ale z akého dôvodu uvedený jav vzniká zatiaľ nevieme s určitosťou odpovedať.  Čiastkovú odpoveď ponúka tento článok. V súčasnosti podávané účinné liečivo cisplatina u časti onkologických pacientov učiní liečebný pokrok, ale u inej časti pacientov ho nedosiahne. Profesorku Voest...

» Viac
Ing. Roman Bohovič

Najbližšie prostredie formuje nielen človeka, ale aj nádor…

21.11.2012

Dá sa predpovedať účinnosť prípadne neúčinnosť používanej liečby? V onkológii sú chemoterapia a rádioterapia bežne používané spôsoby zaisťovacej liečby po chirurgickom odstránení nádoru. Ich účinok spočíva v likvidácii každej nádorovej bunky, ktorá nebola odstránená počas operácie. V ideálnom prípade by sa to malo diať spôsobom, ktorý čo najmenej poškodí...

» Viac
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Čo nám skrýva podkožný tuk

04.08.2012

Mezenchýmové kmeňové/stromálne bunky – známe a neznáme skutočnosti Asi pred päťdesiatimi rokmi bol objavený nový typ buniek. Vedecké skupiny po celom svete sledovali správanie buniek v kultivačných podmienkach a z hľadiska účelu v organizme. Nasledovali informácie o pomerne ľahkej izolácii a kultivácii v laboratórnych podmienkach. Hlavným výsledkom z  pozorovania je dôkaz o ich nenahraditeľnom význame...

» Viac
Ing. Roman Bohovič

Elegantná liečba

13.06.2012

Elegantná liečba Nádorové ochorenie výrazne poškodzuje činnosť pankreasu. Je smutne známe svojou zlou prognózou s metastázovaním do pľúc i lymfatických uzlín. Samotné nádorové bunky majú často zníženú či poškodenú schopnosť podliehať bunkovej smrti – apoptóze. Pri nasadení súčasne používanej terapie  je tento typ pankreatického nádoru prakticky neliečiteľný. Skupina vedcov pod vedením...

» Viac
Ing. Roman Bohovič

Kedy zomrieť

18.04.2012

Kedy zomrieť Pri hľadaní nových spôsobov liečby onkologických ochorení sa vedci zameriavajú na smrť bunky. Molekuly navodzujúce poškodenie nádorovej bunky sú používané ako hlavný nástroj. Pri sledovaní pridávania chemoterapeutík na kultivované nádorové bunky bola pozorovaná apoptóza (riadená smrť) buniek. Na tom nie je nič prekvapujúce, no zistili...

» Viac
Ing. Roman Bohovič