Často kladené otázky

  • Čo je Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny?

    V apríli 1999 vznikol Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny ako voľné, neregistrované združenie fyzických a právnických osôb, ktoré podporujú prácu Nadácie najmä pri získavaní finančných prostriedkov na riešenie náročných vedeckých úloh modernej onkológie im dostupnými spôsobmi - propagáciou Nadácie pred verejnosťou a potenciálnymi sponzormi, účasťou na prezentáciách Nadácie pred verejnosťou, vecnou pomocou, priamou finančnou pomocou... Prácu Nadácie podporili aj páni Peter Lipa, Marián Slovák, Tomáš Krčméry, Robert Pukalovič, Richard Kapuš, Ján Lörincz a ďalší.

  • Ako funguje Poradňa?

    V rámci poradne môžete prostredníctvom formulára položiť otázku, na ktorú Vám odpovie MUDr. Pavol Lukačko z Rádioterapeutického oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave. Odpoveď na Vašu otázku nebude k dispozícii okamžite, nakoľko pán doktor Lukačko potrebuje čas na jej napísanie. Pre samotným položením otázky odporúčame vyskúšať nájsť odpoveď v už zodpovedaných otázkach, prostredníctvom vyhľadávania. Stačí zadať hľadaný výraz. Ak nenájdete uspokojivú odpoveď, môžete položiť vlastnú otázku.