Osveta

Vačšina z nás sa s tou obávanou diagnózou už stretla. V blízkej či vzdialenej rodine, u známych či kolegov v práci, u mediálne známych osôb. V náznakoch alebo priamo sme sa dozvedeli, že niekto, koho poznáme „to“ má. Najväčší šok zo zhubného nádoru pravdepodobne spôsobí jeho nález u našich najbližších alebo dokonca u nás samotných. Pacient sa ani nestihne spamätať z náhlej životnej zmeny a už treba rýchlo konať. Lekári-onkológovia rozhodnú o optimálnom liečebnom postupe, zvyčajne nasleduje operácia, chemo- alebo rádioterapia. Súčasne nastáva zásah do života celej rodiny, lebo pacient v boji s ochorením veľmi potrebuje aj pomoc svojich blízkych.

Existuje však ešte jedna „bojová“ línia, s ktorou onkologickí pacienti ani široká verejnosť bežne neprichádzajú do kontaktu. Táto zdanlivo neviditeľná pomoc umožňuje mnohým pacientom s rakovinou dlhší a kvalitnejší život a neustále vyvíja nesmierne úsilie, aby sme začali nad „dlhou a ťažkou chorobou“ vyhrávať. VEDA a VÝSKUM. MOLEKULÁRNA ONKOLÓGIA. Nezainteresovanému laikovi sa pri týchto slovách najčastejšie vybaví veľmi všeobecný a zjednodušený obraz o vede a vedcoch. Komplikované odborné výrazy, skúmavky a roztržití vedeckí pracovníci. V podstate je to naozaj tak. S komplikovanosťou sa pri našej práci stretávame denne a aj skúmavky používame. Chceli by sme však, aby prostredníctvom tejto stránky mohol každý jej návštevník detailnejšie spoznať našu prácu, záhady, ktoré sa snažíme vyriešiť a problémy, s ktorými bojujeme. Dúfame, že nasledujúci text prehľadne a zrozumiteľne oboznámi všetkých záujemcov s naším vedným odborom a s jeho prínosom pre samotných pacientov. Takisto veríme, že v súlade s najnovšími poznatkami odpovie na rôzne otázky a nejasnosti, týkajúce sa podstaty nádorových ochorení a prispeje tak k zmene pohľadu na jedno z najobávanejších ochorení súčasnosti.

MUDr. Mária Bujalková
Laboratórium genetiky nádorových ochorení, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Výzva vláde SR

NIE JE TO MIMO NÁS Konferencia pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny  5.marec 2015, 9:30 - 11:00 hod.   VÝZNAM VÝSKUMU V TERCIÁRNEJ PREVENCII Okrúhly stôl spojený s tlačovou besedou  5. marec 2015, 11.00 hod. Výzva vláde SR Na podklade východísk prednesených konferenčných príspevkov, na základe znalostí...

» Viac