Nadáciu podporujú

Kruh priateľov nadácie

Členovia Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny podporujú prácu Nadácie najmä pri získavaní finančných prostriedkov na riešenie náročných vedeckých úloh modernej onkológie. Veľmi si ich pomoc vážime a ďakujeme za všetky prejavy solidarity.