Ročné správy

Výročná správa 2017

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2017.

Výročná správa 2016

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2016.

Výročná správa 2015

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2015.

Ročná správa 2014

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2013.

Ročná správa 2013

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2013.

Ročná správa 2012

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2012.

Ročná správa 2011

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2011.

Ročná správa 2010

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2010.

Ročná správa 2009

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2009.

Ročná správa 2008

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2008.