Verejná zbierka v 16. ročníku kampane Na kolesách proti rakovine

Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana (Sydney 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane Na kolesách proti rakovine. Aj v 16. ročníku chceme naplno rozkrútiť kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširovať osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle.

Ciele 16. ročníka kampane 2018
–  OSVETA! Upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí, najmä onkologických pacientov                           
–  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL! Zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl
–  DOBROČINNOSŤ! Zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov (verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR). V roku 2018 je cieľom kúpiť Systém obrazovej analýzy, ktorý pozostáva z mikroskopu, extra citlivej kamery a počítača so špeciálnym softvérom. Využitie bude široké, či už pre základný aj aplikovaný výskum biológie nádorovej bunky aj bunkových kultúr, ale bude sa používať aj v diagnostike nádorových ochorení, ďalej pri výuke a samozrejme ako cenný archív nálezov a pozorovaní s možnosťou ďalšieho spracovania. Cena základného vybavenia je 25 000€, podľa finančných možností sa budú dokupovať softvéry, takže celková suma môže dosiahnuť 40 000 a viac eur.  

Program kampane budeme uverejňovať postupne uverejňovať na tejto stránke, aj na facebooku. 

Verejnú zbierku kampane Na kolesách proti rakovine zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR pod číslom 000-218-011145.
Číslo zbierkového účtu vo VÚB banke: 
SK96 0200 0000 0024 3484 2458.
Ďakujeme za podporu! 

Tu je Rozhodnutie MV SR o registrácii verejnej zbierky: Registrácia verejnej zbierky