Vaše 2% pomôžu

Vážení priatelia a podporovatelia nadácie. Prispieť môžete, či ste zamestnanec, živnostník, či právnická osoba. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Postup pre zamestnancov
Do 15. februára 2018 musia všetci zamestnanci
 – fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť “POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%).
Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.

Ďalej je v prílohe tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, tak isto editovateľné. Údaje o nadácii Výskum Rakoviny sú už v tlačive vpísané.

Tieto tlačivá pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2018.


Postup pre SZČO a právnické osoby
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a právnické osoby prosíme vpísať do tlačiva daňového priznania údaje o našej nadácii.
V prípade SZČO je to oddiel XII.
V prípade právnickej osoby VI. časť.

Naše údaje:

  • IČO:  31782582
  •  Právna forma: nadácia
  • Obchodné meno (názov): Nadácia Výskum Rakoviny
  • Sídlo – Ulica: Karloveská  
  • Súpisné / orientačné číslo: 6c
  • PSČ: 841 04
  • Obec: Bratislava

Vopred Vám za Vašu námahu pri vyplňovaní tlačív ďakujeme. 

Ak by ste s tým mali akýkoľvek problém, zavolajte (0905 716 851), napíšte (jan@juras.sk), pomôžeme, poradíme.