Súťaž mladých onkológov a Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny 2018

Súťaže mladých onkológov sa v tomto roku zúčastnil rekordný počet 37 súťažiacich v štyroch kategóriách: stredoškolák (4), vysokoškolák (4), študent doktorandského štúdia (16) a mladý vedecký pracovník do 35 rokov (13).
Súťaž sa uskutočnila v Martinskom centre pre biomedicínu – BioMed Martin, Malá Hora 4C/4D.
Slávnostné odovzdanie cien bolo súčasťou galakoncertu v Slovenskom komornom divadle – Národnom dome v Martine. 
Pred koncertom sa prítomným prihovorili RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny, Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a Mgr. Imrich Žigo, viceprimátor mesta Martin, ktorý odovzdal pani Klobušickej Pamätný list primátora mesta k 25. výročiu založenia Nadácie Výskum Rakoviny. Nadáciu pozdravil aj predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefan Zelník
Úvodný blok zavŕšila dojímavým vyznaním a recitáciou Rúfusovej Modlitby za snežienku predsedníčka Kruhu priateľov nadácie pani Božidara Turzonovová, Posol Nadácie Výskum Rakoviny. 
Ceny víťazom súťaže mladých onkológov odovzdávali RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny, prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. prodekanka pre vedu a výskum Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosrpávneho kraja a Mgr. Imrich Žigo, viceprimátor mesta Martin. 
V kultúrnej časti porgramu galakoncertu vystúpila vynikajúca vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS.
Fotografie: Katarína Sedláková

Program, mená všetkých súťažiacich a abstrakty prednášok: TU 

Zoznam ocenených súťažiacich podľa kategórií:

Študent strednej školy:

1. miesto: Jana Čorňáková, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov (vecná cena – inteligentný telefón od Jeseniovej Lekárskej Fakulty UK v Martine, finančná odmena od NVR, knižná cena od Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja)

2. miesto: Paulína Holotová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa (finančná odmena od NVR, knižná cena od Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja)

3. miesto: Matúš Mlynár, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava (finančná odmena od NVR, knižná cena od Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja)

Motivačná cena: Simona Tináková a Katarína Tamaškovičová, Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany (dar prezidentky NVR – knižná poukážka )

Študent vysokej školy:

1. miesto: Barbora Kvokačková, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra Molekulárnej biológie, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava (vecná cena - inteligentný telefón od Jeseniovej Lekárskej Fakulty UK v Martine, finančná odmena od NVR) 

2. miesto: Adriána Furdová, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitnej Nemocnice Bratislava (finančná odmena od NVR)

3. miesto: Daniela Vargová, Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia onkológia, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica, Martin (finančná odmena od NVR)

Motivačná cena: Anna Marková – Lekárska fakulta UK, Bratislava (dar prezidentky NVR – Knižná poukážka)

Študent vysokej školy – doktorand
1. miesto RNDr. Jana Vargová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (vecná cena - tablet, finančná odmena od NVR, predplatné časopisu Neoplasma 

2. miesto RNDr. Ivana Kašubová, Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Ústav molekulovej biológie JLF UK (finančná odmena od NVR, predplatné časopisu Neoplasma))

3. miesto Ing. Silvia Schmidtová, Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava (finančná odmena od NVR, predplatné časopisu Neoplasma)


Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným  PhD. štúdiom

1. miesto MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav Jednotka translačného výskumu LF UK a NOÚ Bratislava (vecná cena laptop, finančná odmena od NVR, predplatné časopisu Neoplasma)

2. miesto RNDr. Erika Ďuriníková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava (finančná odmena od NVR, predplatné časopisu Neoplasma)

3. miesto Mgr. Sandra Meršaková, PhD., Martinské centrum pre biomedicínu BioMed, Divízia Onkológia, Jesseniova lekárska fakulta, Martin (finančná odmena od NVR, predplatné časopisu Neoplasma)

 

Vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS