Správa z priebehu projektu 8. ročník Vedeckých dielní – onkológia

Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej onkológie v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny zorganizovali v intervale od 5. februára do 1. marca 2018 už 8. ročník podujatia „Vedecké dielne – onkológia“. Ide o populárno-vedeckú vzdelávaciu aktivitu určenú pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázií na celom Slovensku. Tohtoročná nosná téma bola heslo Svetového dňa boja proti rakovine: „Dokážeme, ja dokážem“. Spolu 105 individuálnych prednášok v podaní starších vedeckých pracovníkov (16 prednášajúcich, 51 prednášok) a doktorandov ÚEO SAV (16 prednášajúcich, 54 prednášok) sa uskutočnilo v dvojhodinových blokoch na 35 gymnáziách vo všetkých krajoch Slovenska (7 gymnázií  a 1 stredná odborná škola chemická v Bratislavskom kraji, 4 gymnáziá v Nitrianskom kraji, 3 gymnáziá v Trnavskom kraji,  2 gymnáziá v Trenčianskom kraji, 8 gymnázií v Žilinskom kraji, 3 gymnáziá v Banskobystrickom kraji, 1 gymnázium v Košickom kraji a 6 gymnázií v Prešovskom kraji ). Dlhodobým zámerom tejto aktivity je stimulovať záujem mladých ľudí o onkologickú problematiku s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium na Lekárskych alebo Prírodovedeckých fakultách našich vysokých škôl a univerzít, ktorí by vytvorili zásobáreň budúcich diplomantov a doktorandov v odbore Onkológia a Genetika.

Zodpovedná za projekt: RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Zoznam škôl: 

Bratislavský kraj

Evanjelické lýceum, Bratislava, 8.2.2018
Gymnázium J. Papánka, Bratislava, 5.2.2018
Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava, 9.2.2018
Gymnázium F.G. Lorcu, Bratislava, 6.2.2018
The British International School, Bratislava, 5.2.2018
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava, 7.2.2018
Stredná odborná škola chemická, Bratislava, 8.2.2018

Trenčiansky kraj
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín, 13.2.2018
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín, 5.2.2018

Trnavský kraj
Gymnázium Vámberyho, Dunajská Streda, 1.3.2018
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, 27.2.2018
Gymnázium Angely Merci, Trnava, 26.2.2018

Nitriansky kraj
Gymnázium, Šurany, 27.2.2018
2xGymnázium, Vráble, 28.2.2018
Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa, 28.2.2018
Gymnázium Párovská 1, Nitra, 1.3.2018

Banskobystrický kraj
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen, 16.2.2018
Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota, 12.2.2018
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica, 12.3.2018

Žilinský kraj
Spojená škola, Vrútky, 15.2.2018
Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha, Martin, 15.2.2018
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo, 16.2.2018
Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš, 12.2.2018
2x Gymnázium Tvrdošín, 13.2.2018ň
Gymnázium M. Hattalu Trstená, 13.2.2018
Gymnázium Bytča, 14.2.2018
Gymnázium Hlinská, Žilina, 14.2.2018

Prešovský kraj
Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov, 19.2.2018
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov, 19.2.2018
Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov, 19.2.2018
Gymnázium  Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou, 20.2.2018
Gymnázium, Snina, 21.2.2018
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné, 21.2.2018

Košický kraj
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice, 20.2.2018