Orgány Nadácie

Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny

 • RNDr. Jozef Bízik, DrSc. - viceprezident (viceprezident@nvr.sk)
 • RNDr. Soňa Čierniková, PhD. - členka
 • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - člen
 • RNDr. Margita Klobušická, CSc. - prezidentka (prezident@nvr.sk)
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. - člen
 • Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD. - členka  
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc. - člen

Dozorná rada Nadácie Výskum Rakoviny

 • Ing. Roman Bohovič, PhD. - predseda 
 • Ing. Katarína Sedláková
 • Mgr. Veronika Zahradníková

Správkyňa nadácie

 • Ing. Erika Chudějová
  spravca@nvr.sk