Kontakt

Kontaktná adresa:

Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6c
841 04 Bratislava

Prezidentka
RNDr. Margita Klobušická, CSc.
e-mail:prezident@nvr.sk

Viceprezident
RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
e-mail: viceprezident@nvr.sk

Správkyňa
Ing. Erika Chudějová
tel: 0905 424 911
e-mail:spravca@nvr.sk

Web: old.nvr.sk

Napíšte nám svoje otázky a podnety pre otvorenie ďalších tém, ktoré sa týkajú výskumu nádorových ochorení. Tešíme sa aj na Vaše konštruktívne návrhy a pripomienky ohľadom web stránky nadácie.