Zbierky 2010

Od: 05.05.2010
Do: 31.12.2010

Na Ústav experimentálnej onkológie sa v roku 2010 zo zbierok zakúpia dva unikátne prístroje. Jeden z nich, Pyrosekvenátor, zabezpečí modernú, presnú a rýchlu metódu pre sledovanie metylácie DNA, chemického procesu zodpovedného za prepisovanie potrebných génov. Hodnotenie zmeneného spektra aktívnych génov v nádore zlepší včasnú diagnostiku a sledovanie účinnosti liečby onkologických pacientov. Túto unikátnu technológiu nevyužíva v súčasnosti žiadne odborné pracovisko na Slovensku. V prvej etape sa využije na identifikáciu agresívnych foriem nádorov prsníka. Druhým z prístrojov je Nukleofektor, pomocou ktorého je možné vysoko účinné, šetrné a bezpečné vnesenie terapeutickej DNA do buniek pacientov.