Zbierka na WAVE systém

Od: 01.01.2004
Do: 31.12.2007
Účel zbierky

V súčasnosti Nadácia Výskum rakoviny organizuje zbierku za účelom dofinancovania WAVE systému - špeciálneho kvapalinového chromatografu, ktorý je nevyhnutný na kvalitný veľkokapacitný skríning dedičných mutácií v génoch spôsobujúcich nádorové ochorenia, napríklad hrubého čreva, prsníkov a ovárií.

Pozrite si ďalšie fotografie prístroja, ktorý bol slávnostne uvedený do prevádzky pri príležitosti Európskeho týždňa vedy a Dňa otvorených dverí ÚEO SAV 2006.

Ako prispieť

Prispieť môžete priamo na účet Nadácie Výskum rakoviny alebo účasťou na podujatiach kampane Na kolesách proti rakovine, ktorej hlavným organizátorom je Slovenský paralympijský výbor.