Zbierka na pulznú elektroforézu

Od: 01.01.2004
Do: 31.12.2007
Účel zbierky

Pulzná elektroforéza má široké uplatnenie v základnom, ako aj aplikovanom onkologickom výskume. Rakovina je choroba génov. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je v živých organizmoch neustále poškodzovaná buď spontánnne v priebehu normálnych fyziologických funkcií, alebo účinkom škodlivých faktorov vonkajšieho prostredia. Kapacita účinne a správne opravovať rôzne poškodenia DNA je dôležitým kritériom pre posudzovanie vzniku nádorových ochorení. Jedným z najvážnejších poškodení DNA sú zlomy jej vlákien, ktoré vznikajú účinkom ionizujúceho žiarenia a chemických látok, z ktorých mnohé sa využívajú pri liečbe rakoviny.

Pulsed-field gel electrophoresis CHEF-DR III Chiller System, Dodávateľ: BIO-RAD, Cena: 1.250.000.- Sk

Prístroj umožňuje:
  1. stanoviť poškodenie DNA, hlavne dvojvláknové zlomy a sledovať časový priebeh ich opravy
  2. sledovať procesy programovanej bunkovej smrti (apoptózy), ktorá bezprostredne súvisí s nádorovým procesom
  3. bližšie charakterizovať genotoxický účinok látok využivaných pri liečbe rakoviny.

Ukážka využitia prístroja: Detekcia opravy dvojvláknových zlomov DNA po expozícii buniek bleomycínom (látke rutinne používanej pri liečbe nádorov)

Ako prispieť

Prispieť môžete priamo na účet Nadácie Výskum rakoviny alebo účasťou na podujatiach kampane Na kolesách proti rakovine, ktorej hlavným organizátorom je Slovenský paralympijský výbor.