Účet Nadácie 167534012/0200

Od: 01.01.2011
Do: 31.12.2013
Ako prispieť

Toto je bežný účet nadácie, uvíta Váš finančný príspevok mimo špeciálnych zbierkových aktivít.