Poštové poukážky 2465048054/0200

Od: 01.01.2010
Do: 31.12.2013
Ako prispieť

Ak sa Vám dostala do rúk obálka s listom pani prezidentky, bola v nej aj poštová poukážka, ktorou môžete prispieť na uvedený účet. Využitie Vášho daru je naformulované v spomínanom liste.