Darcovské SMS správy

Od: 15.07.2008
Do: 15.10.2008

Podporiť dobrú vec je také jednoduché!

Prispejte zaslaním darcovskej SMS správy.

Od 15. júla do 15. októbra 2008 môžete prispieť zaslaním DMS správy Nadácii Výskum rakoviny a jej projektu Beh pre život.

Stačí odoslať SMS správu s textom: DMS (medzera) BEZME na číslo 877 v sieti mobilných operátorov Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko.

Cena Darcovskej SMS správy je 30 Sk / 1 €. Viac informácií na www.darcovskasms.sk

Pri realizácii nášho projektu využívame službu DMS zabezpečenú Fórom donorov.

Projekt Beh pre život organizuje spoločnosť TESCO s cieľom podporiť zdravý životný štýl s množstvom sprievodných aktivít propagujúcich zdravé stravovanie a pohyb. Súčasťou projektu je získanie finančných prostriedkov do verejnej zbierky, ktorú organizuje Nadácia Výskum rakoviny. Výťažok verejnej zbierky v rámci akcie TESCO – Beh pre život použije nadácia na zakúpenie Molekulárneho farbiaceho automatu v hodnote vyše 1,3 milióna Sk. Tento automat pozostáva z dvoch prístrojov, ktoré zabezpečia prípravu (jemné rezanie a špeciálne farbenie) zmrazeného nádorového tkaniva na molekulové vyšetrenie pre účely najmodernejšieho výskumu rakoviny. Zároveň umožní presnú diagnostiku vlastností nádorov u onkologických pacientov pre individuálne zostavenie liečby „na mieru“ konkrétneho pacienta.