Zbierky


Účet Nadácie 167534012/0200

01.01.2011 - 31.12.2013 | Zbierky

Ako prispieť Toto je bežný účet nadácie, uvíta Váš finančný príspevok mimo špeciálnych zbierkových aktivít.

» Viac

Zbierky 2010

05.05.2010 - 31.12.2010 | Zbierky

Na Ústav experimentálnej onkológie sa v roku 2010 zo zbierok zakúpia dva unikátne prístroje. Jeden z nich, Pyrosekvenátor, zabezpečí modernú, presnú a rýchlu metódu pre sledovanie metylácie DNA, chemického...

» Viac

Poštové poukážky 2465048054/0200

01.01.2010 - 31.12.2013 | Zbierky

Ako prispieť Ak sa Vám dostala do rúk obálka s listom pani prezidentky, bola v nej aj poštová poukážka, ktorou môžete prispieť na uvedený účet. Využitie Vášho daru je naformulované...

» Viac

2% dane 2821394958/0200

01.01.2010 - 30.04.2013 | Zbierky

Ako prispieť Tento účet poznajú na všetkých daňových úradoch. Vy naň prispejete vyplnením, správnym a včasným odovzdaním príslušných tlačív.

» Viac

Beh pre život 2434842458/0200

01.01.2010 - 31.12.2012 | Zbierky

Ako prispieť Toto je účet športovo- humanitného podujatia Tesco Beh pre život. V roku 2011 budeme naň zbierať peniaze na dôležitý prístroj ELISPOT.

» Viac
Tesco Beh pre život

Tesco Beh pre život

04.09.2008 - 04.10.2008 | Zbierky

Spoločnosť Tesco Stores SR spolu so svojimi partnermi neziskovou organizáciou Nadácia Výskum rakoviny a Pražským medzinárodným maratónom odštartuje na jeseň tohto roku nový projekt pod názvom Tesco Beh pre...

» Viac
Darcovské SMS správy

Darcovské SMS správy

15.07.2008 - 15.10.2008 | Zbierky

Podporiť dobrú vec je také jednoduché! Prispejte zaslaním darcovskej SMS správy. Od 15. júla do 15. októbra 2008 môžete prispieť zaslaním DMS správy Nadácii Výskum rakoviny a jej projektu Beh...

» Viac
Na kolesách proti rakovine 2008

Na kolesách proti rakovine 2008

30.04.2008 - 26.09.2008 | Zbierky

Slovenský paralympijský výbor (SPV) ako hlavný organizátor pripravil už VI. ročník kampane „Na kolesách proti rakovine“. Ďalšími spoluorganizátormi sú Nadácia SPP a Nadácia Výskum rakoviny. Prvý ročník sa uskutočnil v...

» Viac

Zbierka na pulznú elektroforézu

01.01.2004 - 31.12.2007 | Zbierky

Účel zbierky Pulzná elektroforéza má široké uplatnenie v základnom, ako aj aplikovanom onkologickom výskume. Rakovina je choroba génov. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je v živých organizmoch neustále poškodzovaná buď spontánnne v priebehu...

» Viac

Zbierka na WAVE systém

01.01.2004 - 31.12.2007 | Zbierky

Účel zbierky V súčasnosti Nadácia Výskum rakoviny organizuje zbierku za účelom dofinancovania WAVE systému - špeciálneho kvapalinového chromatografu, ktorý je nevyhnutný na kvalitný veľkokapacitný skríning dedičných mutácií v génoch spôsobujúcich nádorové...

» Viac