Salón Dámy nádeje

Dátum: 06.12.2018

V klub - Námestie SNP 12
Štvrtok 6.12.2018 o 19.00 hod. Vstupné – 5,00 €/3,00 €

Dámy nádeje – RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny, a MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine. Osobnosti, ktoré svoj život zasvätili záchrane životov pred chorobou tohto veku.