25 rokov Nadácie Výskum Rakoviny

Dátum: 21.11.2018

Tohto roku si pripomíname 25. výročie založenia nadácie osvedčenými aj novými aktivitami.

V septembri 1993 sa rozhodli vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej onkológie SAV založiť nadáciu, prostredníctvom ktorej by získavali finančné prostriedky na zintenzívnenie výskumných prác v boji proti nádorovým ochoreniam. Dali jej názov Nadácia Výskum Rakoviny. 

NVR V ČÍSLACH

• 15 projektov v celkovej sume 77 740 €

• 50 vedeckých pracovníkov na konferenciách a služobných cestách v sume 29 680 €

• zakúpila laboratórne prístroje v celkovej sume 1 093 757 €

• z toho zapožičané do užívania v ÚEO SAV 
vo výške 535 162 €

• zapožičané v OÚSA vo výške 30 000 € (galileo)

a darované vo výške 19 972,59 € (farbiaci automat pre histológiu)

• počas 6 ročníkov Súťaže mladých onkológov (SMO) sa ich zúčastnilo 164 študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

• Vedecké dielne onkológia (VDO) návšteva a prednášky ročne v cca 30 - 40 gymnáziách a stredných školách po celom Slovensku. V rámci 8 ročníkov odzneli prednášky pre viac ako 7000 študentov.

• 16 ročníkov športovo kultúrneho podujatia Na kolesách proti rakovine

• za 6 rokov akcie Beh pre život sa vyzbieralo 367 000 €

• počas 9 rokov sme formou direct mailing vyzbierali 357 000 €


NVR BY RADA DOSIAHLA TO, ABY SA PODPORA ONKOLOGICKÉHO ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU STALA JEDNOU Z PRIORÍT VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY SR A BOLA SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PLÁNU BOJA ROTI RAKOVINE. 

Mnoho ďalších zaujímavostí o nadácii nájdete tu:  

25 rokov Nadácie Výskum Rakoviny