Koncert duchovnej hudby ku Dňu výskumu rakoviny

Dátum: 08.03.2016

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach uskutočnil nádherný Koncert duchovnej hudby.
Tu je programový bulletin: Koncert duchovnej hudby - bulletin

 

V programe zloženom z diel majstrov rôznych období (renesancia, barok,...) účinkovali dómsky organista Martin Vernanský a Zbor sv. Cecílie pod taktovkou Viliama Gurbala. Pôsobivými príhovormi oslovili hojné publikum dekan Mons. ThLic. František Šándor, farár farnosti sv. Alžbety a prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.
Ďakujeme farnosti sv. Alžbety, vzácnym účinkujúcim, skvelému publiku, dievčatám z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského a darcom, ktorí prispeli do našej zbierky sumou 471 €. 

Text: Ján Juráš
Foto: Katarína Sedláková