Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny 2014

Dátum: 07.03.2014

Galakoncertom ku Dňu výskumu rakoviny vyvrcholili aktivity Nadácie Výskum rakoviny pri príležitosti tohoto významného dňa. Nad galakoncertom prevzal záštitu primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Milan FtáčnikSúčasťou koncertu bolo aj ocenenie víťazov súťaže mladých onkológov. Info je tu: Súťaž mladých onkológov

 

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny sa konal 7. marca 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Účasťou ho poctilo takmer 200 návštevníkov, medzi nimi predseda Slovenskej akadémie vied profesor Jaromír Pastorek s manželkou, profesor Peter Fedoročko z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ v Košiciach, členovia odborných komisí Súťaže mladých onkológov.

V programe koncertu vystúpil svetoznámy Bratislavský chlapčenský zbor s dirigentmi Magdalénou Rovňákovou a Gabrielom Rovňákom ml., na klavíri ho sprevádzala Dana Hajóssy. Jeho nádherný umelecký výkon umocnili hostia koncertu Miriam Garajová – soprán a Martin Babjak – barytón, člen Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny.

Programový bulletin koncertu

Súčasťou programu bolo oceňovanie víťazov Súťaže mladých onkológov. Ceny do súťaže vložili Nadácia Výskum rakoviny, Ústav experimentálnej onkológie SAV (riaditeľ ústavu Ján Sedlák), spoločnosť K -TRADE, vydavateľstvo SLOVART, Západoslovenská energetika (zástupca pán Gabriel Dedinský), Slovenský paralympijský výbor (zatupovala pani Katarína Kleinová) a o. z. Ars ante portas. 

Riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV Ján Sedlák vyhlásil dve najúspešnejšie študentky v pipetovaní počas Dňa otvorených dverí ústavu. Boli to bratislavské stredoškoláčky Claudia Barillová z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6 a Veronika Müllerová z Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2. Obidve získali hodnotné knihy z produkcie SLOVART-u, pričom Veronika si tú svoju prevzala na koncerte. 

Posol nadácie, predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny pani Božidara Turzonovová spolu s pani Margitou Klobušickou potom privítali nových členov Kruhu priateľov, ktorí dlhoročne podporujú nadáciu finančne aj morálne. Diplomy Kruhu dostali manželia Antónia a Jaroslav Böhmovci, redaktorka TASR Carmen Cupalová, exstarosta mestskej časti Bratislava-Staré mesto Peter Čiernik a starosta mestskej časti Bratislava-Lamač Peter Šramko, ktorí výraznou mierou rozkrúcali a a rokrúcajú kolesá proti rakovine.

Program uvádzal Ján Juráš.

Fotografie: Veronika Zahradníková


Sponzori podujatia