Príspevok na účet Nadácie

Napĺňanie cieľov  Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť aj priamym príspevkom na účet NVR.

Bankové spojenie:
  • Číslo účtu: 167534012/0200
  • IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
  • Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
  • Názov účtu: Nadácia Výskum rakoviny

Ak súhlasíte s identifikáciou Vášho finančného daru, vyplňte pri zadávaní platby svoje meno a priezvisko do kolónky Doplňujúci údaj alebo Poznámka pre príjemcu.