Postup krokov a formuláre na poukázanie 2% z dane - ZAMESTNANCI, FO aj PO

Vážení priatelia a podporovatelia Nadácie Výskum Rakoviny!
Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu činnosti našej nadácie formou pridelenia podielu Vašej dane.
Prispieť môžete, či ste zamestnanec, živnostník, či právnická osoba. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  
Toto je súhrn dôležitých termínov pre úspešný proces pridelenia podielu Vašej dane Nadácii Výskum Rakoviny:

 • 15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
 • 31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
 • 30.04.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4.    Do Vyhlásenie o pridelení podielu dane napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj údaje o prijímateľovi 2% z daní. POZOR! Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou. Údaje o Nadácii Výskum Rakoviny sú už v tlačive vpísané.

Informácie o Nadácii Výskum Rakoviny:

 • IČO: (v tlačive zarovnajte sprava!!!): 31782582
 • Právna forma: nadácia
 • Obchodné meno (názov): Nadácia Výskum Rakoviny
 • Sídlo – Ulica: Karloveská
 • Súpisné/orientačné číslo: 6c
 • PSČ: 841 01
 • Obec: Bratislava
  Daňové úrady do 90 dní od splnenia podmienok prevedú Vaše 2% daní na účet nadácie.

Tieto tlačivá – VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2018 (neposielajte ich na adresu Nadácie Výskum Rakoviny, prosím).


Postup pre Fyzické osoby (živnostníci) a Právnické osoby
Do tlačiva daňového priznania prosíme vpísať údaje o našej nadácii. (V pripojených tlačivách sú už údaje o Nadácii Výskum Rakoviny vyplnené.)
V prípade Fyzickej osoby typ A je to oddiel VIII, v prípade Fyzickej osoby typ B oddiel XII.
V prípade právnickej osoby VI. časť.

POZOR! Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.

Daňové priznanie fyzická osoba typ A
Daňové priznanie fyzická osoba typ B
Daňové priznanie právnická osoba

Naše údaje:

 • IČO:  31782582
 •  Právna forma: nadácia
 • Obchodné meno (názov): Nadácia Výskum Rakoviny
 • Sídlo – Ulica: Karloveská  
 • Súpisné / orientačné číslo: 6c
 • PSČ: 84104
 • Obec: Bratislava

Vopred Vám za Vašu námahu pri vyplňovaní tlačív ďakujeme.