2%

     

Postup krokov a formuláre na poukázanie 2% z dane - ZAMESTNANCI, FO aj PO

Vážení priatelia a podporovatelia Nadácie Výskum Rakoviny! Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu činnosti našej nadácie formou pridelenia podielu Vašej dane. Prispieť môžete, či ste zamestnanec, živnostník, či právnická osoba. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.   Toto je súhrn dôležitých termínov pre úspešný proces pridelenia...

» Viac