Ako prispieť?

Napĺňanie cieľov Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť niekoľkými spôsobmi:

Príspevok na účet Nadácie

Napĺňanie cieľov  Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť aj priamym príspevkom na účet NVR. Bankové spojenie: Číslo účtu: 167534012/0200 IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Názov účtu: Nadácia Výskum rakoviny Ak súhlasíte s identifikáciou Vášho finančného daru, vyplňte...

» Viac